Seko mums
Facebook Twitter Youtube LinkedIn

Vēja turbīnas ir lielākais putnu bieds

Vēja enerģijai ir daudz plusu un milzum liels nākotnes potenciāls, tomēr sabiedrībā joprojām valda daudz stereotipu. Viens no tiem – vēja elektrostacijas ir liels drauds putniem un sikspārņiem. Pasaulē veiktie pētījumi gan liecina, ka vēja enerģijas parku ietekme uz putnu populāciju ir salīdzinoši niecīga – neskaitāmi biežāk putni cieš no sadursmēm ar automobiļiem vai stiklotām ēku fasādēm un nokļūst kaķu nagos.

ASV veiktā izpēte liecina, ka biežākais putnu mirstības iemesls ir kaķi, kuri nogalina aptuveni 2,4 miljardus putnu gadā. Salīdzinājumam sadursmē ar vēja turbīnām bojā aiziet 10 tūkstoši reižu mazāk putnu – nepilni 235 tūkstoši. Vēl ievērojami biežāk sastopami putnu bojāejas iemesli ir sadursme ar stiklotām ēku fasādēm (599 miljoni) un automobiļiem (gandrīz 215 miljoni).

Dānijā veikta izpēte liecina, ka nogalināto putnu skaits uz saražoto elektroenerģijas gigavatstundu no fosilajiem kurināmajiem ir 5,18, savukārt no vēja elektrostacijām tas ir 0,27. Arī gaisa piesārņojums var būt nopietns apdraudējums putniem un citiem dzīvniekiem. Lai gan nevar noliegt, ka turbīnas ietekmē savvaļas dzīvniekus, vēja enerģija ir rīks klimata problēmu risināšanai, tādēļ radīto negatīvo ietekmi uz putniem un sikspārņiem ir iespējams samazināt, veicot pētījumus un piemeklējot labākos risinājumus.

Katra vēja parka projekta būvniecība ir gana sarežģīts process, kurā ietilpst arī ietekmes uz vidi novērtējums, detalizēti apskatot gan vēja parka ietekmi uz floru un faunu, gan trokšņu līmeni. Putnu un sikspārņu monitorings var ilgt pat 2 sezonas, reģistrējot to aktivitāti un iespējamo ietekmi. Tas iekļauj dažādas metodes, piemēram, ultraskaņas reģistrētāju un mikrofonu uzstādīšanu. Ja vēja parks atrodas prom no galvenajiem migrācijas ceļiem un neatrodas putniem nozīmīgās barošanās, vairošanās un uzturēšanās zonās, ko apliecina veiktie monitoringi un lokālās vietas izpētes, tad putni un sikspārņi ir pakļauti minimālam sadursmes riskam.

Vides pārraudzības valsts birojs izvirza noteiktas prasības vēja parku projekta attīstītājiem, lai mazinātu to ietekmi uz vidi. Piemēram, var tikt lūgts aprīkot vēja elektrostaciju ar tehnoloģiskiem risinājumiem, kas samazina putnu un sikspārņu sadursmju biežumu. Tāpat, lai aizsargātu migrējošās putnu sugas no vēja parku ietekmes, nopietni tiek izvērtēta vēja parku būvniecības vieta. Daļa pētnieku uzskata, ka šis ir svarīgākais faktors risku mazināšanai. Liela daļa negadījumu ar putniem un sikspārņiem notiek tad, ja vēja parki izveidoti vietās, kur tie uzturas visbiežāk – barojas, vairojas, veido ligzdas un migrācijas ceļos.

Daudzās pasaules valstīs šobrīd tiek gan izstrādāti, gan testēti vairāki novatoriski risinājumi putnu un sikspārņu sadursmju ar vēja turbīnām risku mazināšanai. Ir vēja elektrostacijas, kas tiek darbinātas īpašā režīmā putnu migrācijai nozīmīgos periodos. Vēl kāda bieži izmantota metode ir akustiskie sikspārņu atbaidītāji un ultraskaņas ģeneratori, kas izdala sikspārņiem nepatīkamu augstas frekvences skaņu, atbaidot sikspārņus no tuvošanās vēja parkam. Jaunākie pētījumi liecina, ka efektīva putnu un sikspārņu aizbaidīšana ir panākama arī ar rotora lāpstiņu krāsošanu un izgaismošanu, jo turbīnas baltā vai pelēkā krāsā piesaista kukaiņus, kas savukārt pievilina putnus un sikspārņus. Norvēģijā piecu gadu laikā veikts pētījums atklāja, ka turbīnas lāpstiņas nokrāsošana melnā krāsā putnu bojāeju samazinātu par 72%. Tāpat vēja parku uzstādītāji un ornitologi ir eksperimentējuši ar dažnedažādām citām metodēm, piemēram, kamerām, radariem un GPS. Tiek meklēti arvien jauni un efektīvāki veidi, lai padarītu vēja elektrostacijas maksimāli drošas putniem un sikspārņiem, tomēr jau patlaban šī ir gana droša tehnoloģija un ne tuvu nerada tādus draudus kā kaķi vai automobiļi.