Seko mums
Facebook Twitter Youtube LinkedIn

Latvijai šis gads būs izšķirošs vēja nozares attīstībā

January 31, 2024
Vēja enerģijas asociācija

Baltijas reģiona lielākā vēja enerģijas nozares konference “WindWorks. Connecting industries” šogad notiks 25. aprīlī Rīgā, ATTA centrā. Ārvalstu un vietējie eksperti diskutēs par vēja enerģijas projektu ieviešanas tempu kāpināšanu, lai veicinātu reģiona enerģētisko pašpietiekamību un drošību. Šis gads Latvijai būs izšķirošs dažādu problēmjautājumu risināšanā, tamdēļ konferencē diskutēs par Baltijas starpsavienojumu tīkla nepieciešamību, jēgpilniem izsoļu noteikumiem, dažādiem projektu finansēšanas modeļiem un vēja enerģijas lomu citu nozaru attīstības veicināšanā.

Neilgi pirms Ziemassvētkiem 26 Eiropas Savienības (ES) valstis parakstīja Eiropas Vēja enerģijas hartu, kas nosaka apņemšanos veicināt vēja enerģijas attīstību visā ES. Šo valstu vidū arī Latvija. Nozares eksperti norāda, ka Latvijai būs nopietni jāstrādā, lai pilnveidotu esošo sauszemes vēja enerģijas regulējumu un veidotu jaunu, jēgpilnu un uz investīciju piesaisti balstītu atkrastes vēja enerģijas izsoļu sistēmu.

“Neskaitāmas programmas, atbalsta fondi un valdību iniciatīvas turpina apliecināt, cik nozīmīgi Eiropas attīstības un drošības kontekstā ir stiprināt enerģētikas nozari, integrēt arvien lielākā mērā atjaunīgo resursu izmantošanu un virzīties uz ciešāku sadarbību. Taču praktiski rezultāti novērojami retāk, tie prasa ne vien apņemšanos, bet arī rīcību – konkrētus plānus un laika grafikus. Šis gads un tajā pieņemtie lēmumi būs izšķirošs Latvijai un parādīs, vai izdosies panākt vēlamo progresu vēja enerģijas nozarē. Tamdēļ augstu vērtējam WindWorks konferences sarunas – tā ir jau pierādījusi sevi kā nozīmīgu platformu ne vien Baltijas, bet arī Ziemeļvalstu reģiona ekspertu viedokļa paušanai un domu apmaiņai,” norāda Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs.

Vienā no konferences centrālajām diskusijām tiks pārrunāts, kā pēdējā gada laikā veicies nozares normatīvā regulējuma sakārtošanā, un vai tas veicinājis nozares attīstībai pozitīvu priekšnosacījumu radīšanu Baltijas reģionā. Tāpat kā svarīgākie temati izcelti atkrastes vēja parku lielākie projekti Baltijas jūrā un to statuss, elektroenerģijas tīkla stiprināšanas un attīstības progress. Ja pērn tika atzīts, ka Baltijas valstu reģionam ir augsts potenciāls kļūt par svarīgu Eiropas enerģētikas sistēmas atslēgas punktu, tad šogad uzmanība tiks vērsta uz jau paveikto un vēl paveicamo, lai šo mērķi sasniegtu.

Konferences otrajā daļā norisināsies vairākas paralēlās diskusijas, kurās pārrunās tādus praktiskus jautājumus kā apbūves tiesību izsoļu rīkošanas un noteikumu labākās pieredzes, Baltijas ostu progresu atkrastes vēja parku apkalpošanas sagatavošanās darbos, dažādus vēja nozares projektu finansēšanas apstākļus un publiskās un privātās partnerības sadarbības un finansēšanas modeļus. Diskusijas tiks veltītas arī dažādu saistīto nozaru ieguvumiem no vēja enerģijas plašākas izmantošanas un palielinātām elektroenerģijas jaudām reģionā.

“WindWorks” ir viena no Baltijā lielākajām vēja enerģijas konferencēm, kas jau ceturto gadu Latvijā pulcēs dažādu valstu nozares ekspertus, politikas veidotājus, uzņēmējus un citus nozares partnerus, lai dalītos pieredzē un pārrunātu aktuālākos izaicinājumus globālās un reģionālās enerģētikas kontekstā. Konferenci organizē Latvijas Vēja enerģijas asociācija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas Vēja enerģijas asociācijām, kā arī partnerībā ar Dānijas, Norvēģijas un Nīderlandes vēstniecībām Latvijā.