Seko mums
Facebook Twitter Youtube LinkedIn

Par Latvijas Vēja enerģijas asociācijas (VEA) vadītāju kļuvis VEA padomes loceklis un “Sunly Infra” vadītājs Latvijā Toms Nāburgs

September 15, 2021
Vēja enerģijas asociācija

VEA padome 9. septembra sanāksmē nolēma mainīt pārvaldības modeli un ieviest vadītāju rotācijas principu. Vadītājs tiks izvēlēts no padomes locekļiem un mainīsies ik pa diviem gadiem. Katram padomes loceklim ir savas kompetences, un tās ir jāizmanto, lai nozari dinamiski virzītu uz priekšu. VEA padome vienojās, ka asociāciju turpmāk vadīs SIA “Sunly Infra” valdes loceklis Latvijā Toms Nāburgs, aizstājot amatā līdzšinējo vadītāju Andri Vanagu (SIA “Gren Latvija”).

“Vēja nozares attīstība Latvijā ir būtiski aizkavējusies salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm un Eiropas Savienību kopumā. To kavē virkne faktoru, starp kuriem šobrīd būtiskākais ir pašvaldību atbildības jautājums, tādēļ viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir panākt to, ka lieli un nacionālajai enerģētikas un klimata mērķu izpildei svarīgi investīciju projekti tiek realizēti, nevis nobloķēti pašvaldību līmenī. Būtiski nākamo divu gadu laikā sakārtot un noregulēt vēja enerģijas biznesa un pašvaldību attiecības tā, lai visiem spēlētājiem – gan vēja enerģijas attīstītājiem, gan pašvaldībām un to iedzīvotājiem – ir skaidri spēles noteikumi,”

par mērķiem stāsta Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs.

Tomam Nāburgam ir vairāk nekā desmit gadu pieredze atjaunojamās enerģijas projektu attīstīšanā un realizācijā, kā arī viņš ir bijis starp Vēja enerģijas asociācijas dibinātājiem. Viņa vadītais SIA “Sunly Infra” ir neatkarīgs elektroenerģijas ražošanas uzņēmums, kas attīsta, būvē un pārvalda atjaunojamās enerģijas spēkstacijas Baltijas valstīs un Polijā, galvenokārt izmantojot vēja un saules enerģiju.

Iepriekšējais VEA vadītājs Andris Vanags amatu ieņēma kopš 2020. gada sākumā. Viņa darbības laikā Ministru kabinets apstiprināja “Vispārīgos teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumus” un pēc asociācijas iniciatīvas A. Vanaga vadībā tika pilnveidoti noteikumi par atļauju iegūšanu elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai. Viens no galvenajiem A. Vanaga darbības virzieniem bija sabiedrības izpratnes par vēja enerģiju uzlabošana, veidojot informatīvus rakstus medijos par vēja enerģiju un tās ieguvumiem, videomateriālus, bērnu grāmatu, kā arī iedibinot vēja enerģijas konferences tradīciju. Papildus A. Vanags aktīvi darbojās jaunu biedru piesaistē un ir izveidojis ciešu sadarbību ar Eiropas vēja enerģijas asociāciju WindEurope un Baltijas jūras reģiona valstu vēja enerģijas asociācijām, veicinot savstarpēju pieredzes apmaiņu. A. Vanags turpinās darboties VEA kā padomes loceklis.