Seko mums
Facebook Twitter Youtube LinkedIn

Vēja enerģijas asociācija sadarbībā ar Dānijas vēstniecību Latvijā un biznesa tehnoloģiju platformu BiSMART rīkos vēja enerģijai veltītu konferenci

March 30, 2021
Vēja enerģijas asociācija

Pāreja uz videi draudzīgiem enerģijas avotiem maina pasaules enerģijas tirgu. Vēja enerģija kļūst aizvien konkurētspējīgāka, salīdzinājumā ar tradicionālajiem enerģijas resursiem. Latvija ir apņēmusies līdz 2030. gadam sasniegt vērienīgus enerģētikas un klimata mērķus – palielināt atjaunojamās enerģijas daļu kopējā enerģētikas portfelī līdz 50% un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 65%, salīdzinot ar 1991. gadu. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta sniedz Latvijai plašas iespējas izmantot vēja enerģiju, piesaistot investīcijas un radot jaunas tiešās un netiešās darba vietas.

Taču, lai Latvija maksimāli izmantotu vēja enerģijas  potenciālu, ir nepieciešami ievērojami ieguldījumi, atbilstoša politika un normatīvās vides sakārtošana. Šajā ziņā labs piemērs ir Dānija, kas ir starptautiska mēroga pionieris klimatam draudzīgo tehnoloģiju izmantošanā un ir pierādījusi, ka atjaunojamā enerģija ir nākotnes izaugsmes atslēga. Tā izmantojusi sauszemes vēja ģeneratorus jau kopš 20. gadsimta 70-iem gadiem, un pasaulē pirmais jūras vēja parks tika uzbūvēts Dānijā pirms trīs gadu desmitiem. Šodien gandrīz puse Dānijā saražotās elektrības tiek iegūta no vēja enerģijas. Pasaulē vadošā Dānijas vēja enerģijas nozare, kas attīstījusies vairāku gadu desmitu laikā, var kalpot par iedvesmas avotu daudzām valstīm, arī Latvijai.

Kā sekot Dānijas piemēram, maksimāli izmantojot vēja enerģijas sniegtās priekšrocības un potenciālu, kā veicināt vēja enerģijas ražošanu un izmantošanu Latvijā, kāda ir šī alternatīvā enerģijas veida nākotne Baltijas jūras reģionā un citas aktuālas tēmas vēja enerģijas kontekstā tiks aplūkotas 29. aprīlī tiešsaistes konferencē “WindWorks. Powering Latvia’s energy future”.

Pasākumā pulcēsies pieredzējuši ārvalstu enerģētikas eksperti, nozares līderi un politikas veidotāji, lai pārrunātu vēja enerģijas nākotni Latvijā. Konferenci organizē Latvijas Vēja enerģijas asociācija sadarbībā ar Dānijas vēstniecību Latvijā un biznesa tehnoloģiju platformu BiSMART. Šis ir viens no pasākumiem, ar ko Dānijas vēstniecība Latvijā vēlas atzīmēt Latvijas un Dānijas diplomātisko attiecību simtgadi.

Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Andris Vanags norāda: “Vēja enerģijas loma pasaulē pieaug. Tā ir valstu iespēja nodrošināt iedzīvotājiem elektroenerģiju par zemāku cenu, dzīvot videi draudzīgāk un veicināt enerģētisko neatkarību. Arī Latvijai jādara viss, lai izmantotu šī energoresursa sniegtās iespējas. “WindWorks. Powering Latvia’s energy future” ir pirmā šāda veida konference Latvijā, kurā tiks uzsvērta vēja enerģijas nozīme valsts konkurētspējas celšanā, klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā. Pasākums sniegs pamatu tālākai diskusijai par nākotnes tehnoloģijām, kā atkrastes vēja parku attīstīšana sinerģijā ar ūdeņraža ražošanu. Konferences četras jaudīgās paneļdiskusijas par vēja enerģijas dažādiem aspektiem uzrunās gan Latvijas, gan ārvalstu auditoriju.”