Seko mums
Facebook Twitter Youtube LinkedIn

Vēja enerģijas asociācija: Tiesas lēmums “Tukuma vēja lietā” ir precedents, kas veicinās vēja enerģijas attīstību Latvijā

July 29, 2021
Vēja enerģijas asociācija

Latvijas Vēja enerģijas asociācija (VEA) izsaka gandarījumu par tiesas lēmumu apmierināt SIA „Pienava wind” pieteikumu un atzīt Tukuma novada domes lēmumu par prettiesisku, kā arī uzdot labot to, izsniedzot atļauju vēja elektrostaciju parka būvniecībai. Asociācija uzskata, ka šis lēmums ir precedents, kas veicinās straujāku vēja enerģijas attīstību Latvijā, tajā pašā laikā ļoti būtiski ir arī veicināt konstruktīvu dialogu starp vēja parku attīstītājiem un Latvijas pašvaldībām, lai  kopīgi sekmētu šīs, Latvijai tik ļoti nepieciešamās, nozares attīstību.

“Vēja nozare rūpīgi sekoja līdzi šai tiesvedībai. Neapšaubāmi esam gandarīti, ka tiesas lēmums ir attīstītājam pozitīvs un apliecina, ka pašvaldībām ir būtiski pieņemt racionālus un pamatotus lēmumus, domājot par reģiona un Latvijas attīstību. Tomēr jāuzsver, ka tiesu darbiem būtu jābūt tiešām galējam risinājumam, un ticam, ka vienošanās būtu panākama iesaistītajām pusēm sēžot pie sarunu galda, izdiskutējot un atrodot pieņemamāko un izdevīgāko sadarbības formu,” saka Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Andris Vanags.

Jāatgādina, ka Vides pārraudzības valsts birojs SIA “Eolus” 2019. gadā izdeva atzinumu par vēja elektrostaciju parka “Pienava” būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kurā atļāva izbūvēt vēja turbīnas. Tukuma novada Dome aizvadītā gada martā noraidīja vēja elektrostaciju parka “Pienava” būvniecību Tukuma novadā, savukārt, SIA “Eolus” šo lēmumu pārsūdzēja tiesā. Š.g. 27. jūlijā Administratīvā rajona tiesa apmierināja pieteikumu un atzina Tukuma novada domes 2020. gada 25. marta lēmumu par prettiesisku, kā arī uzdeva Tukuma novada domei izdot SIA “Pienava wind” labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu akceptēta SIA „Pienava wind” paredzētā darbība – vēja elektrostaciju parka „Pienava” būvniecība Tukuma novadā.

“Ietekmes uz vidi novērtējumam (IVN), kas jau šobrīd aptver detalizētu vēja parka izvērtēšanu, iesaistot gan sabiedrību, gan pašvaldību ir jābūt galvenajam dokumentam un kritērijam, lemjot par vēja parka izveidošanu. Saņemot pozitīvu lēmumu par IVN  no Vides pārraudzības valsts biroja, nevajadzētu veidoties situācijai, ka vēja parka projekts tiek noraidīts pašvaldības politiskā balsojumā bez racionāla, argumentēta, detalizēta pamatojuma . Tas ne tikai sūta nepareizu signālu visai vēja enerģijas nozarei, bet kopumā grauj vietējo un ārvalstu investoru uzticību un vēlmi Latvijā realizēt sarežģītus un investīciju ziņā ietilpīgus projektus. Ļoti svarīgi arī valstiskā līmenī veicināt izpratni par vēja enerģijas nozīmi, ieguvumiem un kliedēt sabiedrības apziņā patiešām dziļi iesēdušos mītus,” papildina A. Vanags

Lai veicinātu vēja parku attīstītāju sadarbību ar pašvaldībām, patlaban Latvijas Vēja enerģijas asociācija ir uzsākusi sarunas ar dažādām institūcijām, to skaitā LR Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, LR Vides un reģionālās attīstības ministriju, par pašvaldības motivējošu mehānismu izstrādi. Kā iespējami risinājumi ir, piemēram, “dalīšanās ar peļņu”, noteiktu tās daļu novirzot īpašā fondā  pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju konkrētu problēmu risināšanai, vai, atcelta pārvades un sadales maksa lielākajiem un energointensīvākajiem uzņēmumiem konkrētajā pašvaldībā, kur darbojas vēja elektrostaciju parks.  

Kā ziņots, vēja parks “Pienava Wind” sastāvēs no 22 vēja turbīnām, tā izveidei paredzētās investīcijas sasniegtu aptuveni 150 miljonus eiro. Šī būtu viena no līdz šim lielākajām privātajām investīcijām Latvijas enerģētikas sektorā, radot ievērojamus ekonomiskos un sociālos ieguvumus Tukuma novada pašvaldībai un valstij kopumā.