Seko mums
Facebook Twitter Youtube LinkedIn

Aprīlī Latvijā notiks vēja enerģijas konference “WindWorks. Moving Energy”

January 23, 2023
Vēja enerģijas asociācija

Latvijā lielākā vēja enerģijas nozares konference “WindWorks. Moving Energy” kļuvusi par plašāko šāda veida notikumu Baltijas reģionā, un šogad 19. aprīlī ārvalstu un vietējie eksperti tiksies Rīgā, lai meklētu risinājumus vēja enerģijas veiksmīgākai un ātrākai apgūšanai visā Baltijā. Paredzēts diskutēt par likumdošanas jautājumiem, starpvalstu savienojumu paplašināšanu, jauniem elektroenerģijas akumulācijas (uzglabāšanas) risinājumiem, kā arī vietējo uzņēmēju biznesa iespējām tuvākajos gados gaidāmajā vēja parku izveidē un uzturēšanā. Konferencē piedalīsies reģiona nozares eksperti un politiķi no Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Dānijas un citām Eiropas valstīm.

“Tūdaļ apritēs gads, kopš Krievijas iebrukums Ukrainā ir spilgti izgaismojis enerģētikas nozīmi globālās drošības kontekstā un to, cik ļoti Eiropas valstis ir balstījušās uz agresora resursiem. Šajā periodā arī Baltijā ir pieņemti svarīgi lēmumi un uzsākts ceļš uz enerģētisko neatkarību, taču lielākais darbs vēl priekšā. Vēja enerģijas potenciāla pilnvērtīgai apgūšanai nepieciešamas ievērojamas investīcijas, bet to piesaistei – kvalitatīvs un uz attīstību vērsts likumdošanas ietvars ar skaidriem un godīgiem noteikumiem, kā arī risinājumi elektroenerģijas un ūdeņraža eksportam. Patlaban īpaši svarīgi pārrunāt un veidot efektīvas, uz sadarbību un enerģētiskās drošības stiprināšanu vērstas partnerības, kas būs transformēto Eiropas enerģētikas sistēmu pamats,” norāda Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs.

Konferencē plānots diskutēt par jauno ģeopolitisko realitāti un starpvalstu sadarbību efektīva Eiropas enerģētikas tīkla izveidē, kur ļoti būtisks ir gan normatīvais regulējums un nozares attīstībai pozitīvu priekšnosacījumu radīšana, gan starpvalstu savienojumu izveide un jaunu risinājumu meklēšana elektroenerģijas akumulācijā. Baltijas valstu reģionam ir augsts potenciāls kļūt par svarīgu Eiropas enerģētikas sistēmas atslēgas punktu, tādēļ konferences mērķis ir izvērtēt citu valstu pieredzi atkrastes vēja apgūšanā un kopā ar ekspertiem ieskicēt Baltijas valstīs nepieciešamos nozares uzlabojumus un sadarbības modeļus.

Joprojām aktuāls un arī konferencē pārrunāts temats būs nozares normatīvais regulējums. Ir jāatrisina jau pastāvošā regulējuma nepilnības gan Latvijā, gan Igaunijā, kas ne vien paātrinātu abu valstu kopprojekta attīstību, bet arī būtu skaidrs signāls privātajiem investoriem par reģiona gatavību atvērt jūras teritoriju lieljaudas vēja parkiem.

Otrs būtiskākais izaicinājums atkrastes vēja veiksmīgai apgūšanai ir enerģijas pārvades sistēmu uzlabojumi. Realizējot lieljaudas projektus, vispirms jāatrisina pašreizējās sistēmas nepilnības – nepietiekamais tīkls, kurā iztrūkst būtiski starpvalstu savienojumi, tīkla kopējā kapacitāte un elektroenerģijas akumulācijas (uzglabāšanas un transportēšanas) iespējas. Lai to atrisinātu, nepieciešama sistemātiska, visaptveroša pieeja, un konferencē paredzēta ideālā enerģijas pārvades tīkla modelēšana.

Atkrastes vēja parki ir ievērojami infrastruktūras, kā arī ilgtermiņa investīciju projekti. Gan to izbūve, gan uzturēšana prasa daudz resursu, tajā skaitā arī cilvēkresursu piesaisti. Vēja enerģijas attīstīšanā dažādu iesaistīto pušu pārstāvji konferencē dalīsies pieredzē, kādas piegāžu ķēdes veidojas vēja parku izbūves un uzturēšanas laikā, kā arī spriedīs, kur iespējams iesaistīt vietējos piegādātājus un kādas vietējā biznesa attīstības iespējas paredzamas Baltijas reģionā. Tiks pārrunāts, vai Baltijas valstis ir gatavas šīs iespējas realizēt vēl plašāk nekā līdz šim un kā veicināt nepieciešamā personāla apmācību un piesaisti. Pašreiz Latvijā ir divi veiksmīgie piemēri, kur vietēji uzņēmumi apguvuši vēja enerģijas nozares potenciālu un sadarbojas ar turbīnu ražotājiem (metālapstrādes uzņēmums “East Metal”) un vēja parku uzturētājiem (robotikas uzņēmums “Aerones”).

“WindWorks” ir viena no Baltijā lielākajām vēja enerģijas konferencēm, kas jau trešo gadu Latvijā pulcēs dažādu valstu nozares ekspertus, politikas veidotājus, uzņēmējus un citus nozares partnerus, lai dalītos pieredzē un pārrunātu aktuālākos izaicinājumus globālās un reģionālās enerģētikas kontekstā. Konferenci organizē Latvijas Vēja enerģijas asociācija, Igaunijas Vēja enerģijas asociācija un Dānijas vēstniecība Latvijā, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.