Seko mums
Facebook Twitter Youtube LinkedIn

Par mums

Vēja enerģija Latvijas nākotnei

Mēs strādājam, lai veicinātu Latvijas pāreju uz ilgtspējīgu enerģijas sistēmu, sekmējot valsts ekonomisko izaugsmi.

“Vēja enerģijas asociācija” ir biedrība, kas dibināta 1998. gadā, lai sekmētu vēja enerģijas izmantošanu Latvijā. Veidojot un attīstot asociāciju, mums ir svarīgi ne vien nodrošināt šīs nozares normatīvā regulējuma un vides sakārtošanu, bet arī panākt Latvijas uzņēmumu aktīvu iesaistīšanos un darbību šajā nozarē.

Par mums
Mūsu pamatzudevumi
Latvijas potenciāla <br />
attīstība
Latvijas potenciāla
attīstība
Attīstīt un izmantot Latvijas lielo potenciālu kļūt par zaļas enerģijas eksporta valsti, vairojot enerģētisko neatkarību
Sabiedrības <br />
informētība
Sabiedrības
informētība
Veicināt sabiedrības informētību un izpratni par atjaunojamajiem, it īpaši vēja, energoresursiem
Ieguvums <br />
Latvijas iedzīvotājiem
Ieguvums
Latvijas iedzīvotājiem
Nodrošināt Latvijas uzņēmumu, organizāciju un personu kvalitatīvu darbību un iespējas šajā jomā, lai mūsu valsts zaļie resursi dotu ieguvumu mūsu valsts iedzīvotājiem
Ieguldījums <br />
nozares regulēšanā
Ieguldījums
nozares regulēšanā
Sniegt kvalitatīvu ieguldījumu nozares regulējošo likumu un normatīvo aktu, kā arī citu vidi veidojošo noteikumu izstrādāšanā un pilnveidošanā
Zināšanu un tehnoloģiju <br />
piesaiste
Zināšanu un tehnoloģiju
piesaiste
Veicināt sabiedrības informētību un izpratni par atjaunojamajiem, it īpaši vēja, energoresursiem
Interešu <br />
aizstāvēšana
Interešu
aizstāvēšana
Aizstāvēt VEA biedru intereses un investīcijas vēja enerģijas nozares attīstībā Latvijā
Sadarbības <br />
veicināšana
Sadarbības
veicināšana
Veicināt VEA biedru un nozares dalībnieku, valsts un pašvaldību institūciju profesionālu sadarbību Latvijas un starptautiskā mērogā
Vienots <br />
informācijas avots
Vienots
informācijas avots
Monitorēt un apkopot datus, attīstības rādītājus un citus nozari raksturojošus faktus, kas kalpotu par vienotu, objektīvu un aktuālu informācijas avotu, raksturojot vēja enerģijas attīstību Latvijā
Mūsu darbs ir vērsts Vēja enerģijas asociācijas kā vienīgā autoritatīvā nozares virzītājspēka Latvijā nostiprināšanu
VEA kā kvalitatīva ieguldījuma sniedzējs valsts politikas un likumdošanas procesos
VEA kā kvalitatīvs resurss, uz kuru atsaukties plašsaziņas līdzekļiem un ieinteresētajām personām
Nodrošināt, ka VEA darbojas ciešā sadarbībā ar asociācijas biedriem un citām ieinteresētajām organizācijām
VEA kā profesionāls un atpazīstams zīmols
Mūsu komanda
Toms Nāburgs
Toms Nāburgs Valdes loceklis un vadītājs
Lāsma Līvzeniece
Lāsma Līvzeniece Izpilddirektore
Gatis Galviņš
Gatis Galviņš Padomes priekšsēdētājs
Renārs Urbanovičs
Renārs Urbanovičs Padomes loceklis
Juris Antužs
Juris Antužs Padomes loceklis
Arturs Ņehajenko
Arturs Ņehajenko Padomes loceklis
Baiba Lāce
Baiba Lāce Padomes locekle
Sazines ar mums