Seko mums
Facebook Twitter Youtube LinkedIn

Aptauja: Enerģijas ieguvē arvien būtiskāka kļūst ietekme uz vidi un veselību

January 15, 2021
Vēja enerģijas asociācija

Latvijas Vēja enerģijas asociācijas veiktā aptauja* sadarbībā ar Pētījumu centru SKDS liecina, ka 78% iedzīvotāju atbalsta pāreju uz plašāku atjaunojamo elektroresursu izmantošanu Latvijā. “Zaļajā enerģijā” tiek saskatītas arvien jaunas priekšrocības, turklāt sabiedrībai aizvadītā gada laikā enerģijas iegūšanas procesā izteikti nozīmīgāki kļuvuši tādi aspekti kā ietekme uz apkārtējo vidi un veselību.

Pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš stāsta, ka būtiskākais kritērijs elektroenerģijas avotu izvēlē Latvijas iedzīvotājiem ierasti bijis ekonomiskais izdevīgums (2018. gadā – 50%,  2019. gadā – 56%, 2020. gadā – 53%). Interesanti, ka patlaban izmaksu kritērijam ļoti strauji pietuvojušies tādi faktori kā ietekme uz cilvēka veselību (45%) un apkārtējo vidi (43%). Turklāt šie faktori īpaši palielinājušies tieši sieviešu vērtējumā. Citi biežāk minētie kritēriji ir ražošanas efektivitāte (26%), kā arī enerģijas piegādes drošība un stabilitāte (22%).

Vēja parku ieviešanas temps ir lēns

“Pētījuma dati liecina, ka 79% sabiedrības atbalsta jaunu vēja elektrostaciju būvniecību Latvijā. Videi draudzīgā vēja enerģija jau tagad ir viens no konkurētspējīgākajiem enerģijas avotiem, kas Eiropā nodrošina 15%** no kopējā elektroenerģijas pieprasījuma. Turklāt Starptautiskā Enerģētikas aģentūra prognozē, ka līdz 2027. gadam vējam jākļūst par Eiropas primāro enerģijas avotu. Latvijai uz vēja enerģijas apgūšanu būtu jāvirzās mērķtiecīgāk, jo patlaban plānošanas procesā jāsaskaras ar virkni šķēršļu. Tas, savukārt, noved pie fakta, ka uzstādīto moderno atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju ziņā krasi atpaliekam no kaimiņvalstīm,” komentē Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs un valdes loceklis Andris Vanags, papildinot: “76% aptaujāto uzskata, ka vietējo energoresursu ražošanas attīstībai būtu jārod iespēja samazināt arī administratīvos un cita veida šķēršļus.”

Vislielākais atbalsts par vēja sniegtajām iespējām patlaban novērojams no Kurzemes iedzīvotājiem (43%), kur atrodas vairums līdz šim uzstādīto vēja parku. Tas vietējiem iedzīvotājiem kalpo kā uzskatāms apstiprinājums šī enerģijas veida piemērotībai Latvijas apstākļiem. Kopumā secināms, ka atvērtākie jauniem un dabai draudzīgiem risinājumiem ir iedzīvotāji vecuma grupā no 18-44 gadiem.

Vēja enerģijā saskata priekšrocības

“Domājot par elektrības ražošanu no vēja enerģijas Latvijā, 80% sabiedrības atzīst, ka tas ir ilgtspējīgs ražošanas veids, kas nav atkarīgs no izzūdošu resursu jeb naftas, gāzes, u.c. rezervēm. Tas ir videi draudzīgs un mazina klimata pārmaiņu draudus (77%). Divas trešdaļas uzskata, ka vēja enerģija Latvijā spētu piesaistīt jaunas investīcijas un veicināt Latvijas enerģētisko neatkarību – tādējādi samazinot nepieciešamību elektrību un tās izejvielas, piemēram, dabasgāzi, importēt no citām valstīm. Turklāt katrs otrais uzskata, ka šī ir iespēja papildināt nodokļu ienākumus un radīt jaunas darba vietas. Kā būtisku ieguvumu vairāk nekā puse iedzīvotāju uzskata arī izdevīgāku elektroenerģijas cenu, kas tiktu radīta, palielinot elektroenerģijas ražošanas piedāvājumu. Savukārt, 39% procenti aptaujāto uzskata, ka šis varētu nodrošināt arī papildu ieņēmumus lauksaimniekiem,” atklāj A. Kaktiņš.  

Plašāka informācija:
Evita Bille,
t. 29448051, evita.bille@ka.lv

*Pētījuma centra SKDS  pētījums veikts pēc Latvijas Vēja enerģijas asociācijas pasūtījuma, 2020. gada decembrī,  aptaujājot 1005  Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem

** https://windeurope.org/about-wind/wind-energy-today/