Seko mums
Facebook Twitter Youtube LinkedIn

Tukuma novada Domes lēmums mazina Latvijas izredzes sasniegt enerģētikas un klimata mērķus

September 6, 2020
Vēja enerģijas asociācija

Latvijas Vēja enerģijas asociācija (VEA) izsaka nožēlu par Tukuma novada Domes lēmumu noraidīt starptautiska uzņēmuma investīcijas 100-150 milj. EUR apjomā SIA “Pienava Wind” vēja elektrostaciju parka “Pienava” būvniecībai un rosina valdību vērtēt, kā šādi pašvaldību lēmumi ietekmēs Latvijas un Eiropas Savienības noteikto enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanu.

2020. gada 27. martā

VEA uzskata, ka šāds Tukuma novada Domes lēmums ir sabiedrībai neizdevīgs, jo vēja parka būvniecībā līdz pat 25% (25 – 37 milj. EUR) no kopējām izmaksām veido būvniecības darbi. Tas ir tuvredzīgs un pretrunā ar Latvijas Republikas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas pārraugošās institūcijas – Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) – atzinumu par vēja elektrostaciju parka “Pienava” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. “Valstī nevajadzētu veidoties situācijai, kurā pašvaldība var apšaubīt un noraidīt Latvijas kompetentākās institūcijas, šajā gadījumā – VPVB, lēmumu par kāda projekta ietekmes uz vidi novērtējumu,” saka VEA vadītājs un valdes loceklis Andris Vanags. “Tas sūta nepareizu signālu visai vēja enerģijas nozarei.”

Šāds lēmums ir pretrunā arī ar Eiropas Savienības noteikto Zaļo kursu, gan Latvijas vidējā termiņa un ilgtermiņa plānošanas dokumentiem – Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030. gadam un Latvijas stratēģiju klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam, kuros atjaunojamo energoresursu nozīme tiek uzsvērta gan kontekstā ar enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanu, gan ekonomikas stimulēšanu, piesaistot investīcijas un radot jaunas darba vietas.

Vēja enerģijas asociācija uzsver, ka Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam paredz 800 MW vēja enerģijas jaudas uzstādīšanu, kas tiešā mērā sasaucas ar Eiropas Vēja enerģijas asociācijas WindEurope prognozēm par uzstādīto vēja enerģijas jaudu palielināšanos līdz 320 GW līdz 2030. gadam. “Ir jāsaprot, ka Latvijas enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai ir nepieciešama tūlītēja rīcība. Mēs nevaram sēdēt un gaidīt, ka plānotā 800 MW vēja enerģijas jauda īstenosies pati no sevis,” uzsver A. Vanags. Atgādinām, ka VPVB SIA “Eolus” 2019. gada vasarā izdeva atzinumu par vēja elektrostaciju parku “Dobele” un “Pienava” būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kurā atļauj izbūvēt 35 no sākotnēji plānotās 51 vēja turbīnas. Savukārt Tukuma novada Dome pēc četru mēnešu apspriešanās vakar lēma “pret” vēja elektrostaciju parka “Pienava” būvniecību Tukuma novadā. Lēmumu pieņēma 16 Tukuma novada Domes deputāti, no kuriem 9 balsoja “pret” vēja parka būvniecību, 3 deputāti balsoja “par”, savukārt 4 deputāti šajā balsojumā atturējās.