Seko mums
Facebook Twitter Youtube LinkedIn

Vēja enerģijas un Ūdeņraža asociācijas vienojas par sadarbību

September 6, 2020
Vēja enerģijas asociācija

Latvijas Vēja enerģijas asociācija un Latvijas Ūdeņraža asociācija noslēgušas sadarbības memorandu, lai sekmētu ilgtspējīgu un inovatīvu atjaunojamo energoresursu un enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju izmantošanu Latvijā. Organizācijas apņēmušās kopīgi pētīt un meklēt inovatīvus risinājumus neefektīvām un novecojušām enerģētikas, apkures, transporta un ražošanas sistēmām.

2020. gada 12. augustā

Klimatneitralitātes sasniegšana līdz 2050. gadam ir viena no Eiropas Savienības svarīgākajām un vienlaicīgi ambiciozākajām prioritātēm pēdējās desmitgades laikā. Lai arī COVID-19 izraisītā veselības sektora krīze klimata mērķu sasniegšanu ir padarījusi par īpašu izaicinājumu, atkāpšanās no mērķiem nav iespējama. Abu organizāciju pārstāvji uzskata, ka Latvija nospraustos mērķus var izpildīt, nosakot ambiciozāku klimata politiku, kā arī stiprinot strapnozaru sadarbību un aprites ekonomiku.

“Nākotnes energosistēmai jāspēj uzkrāt enerģiju brīžos, kad pūš vējš un spīd saule. Elektroenerģijai kļūstot lētākai, ūdeņraža ražošana, izmantojot elektrolīzes tehnoloģiju, ir kļuvusi ekonomiski pamatota. “Zaļais ūdeņradis” var tikt izmantots transporta sektorā, gāzes apgādē un enerģijas uzglabāšanai. Enerģētikā dažādas tautsaimniecības nozares ir saistītas, tāpēc visefektīvāk mērķus var sasniegt tikai cieši sadarbojoties,” uzskata Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Andris Vanags.

“Ideja par ūdeņradi kā degvielu, enerģijas nesēju un uzglabāšanas iespēju nākotnē kļūs arvien pašsaprotamāka. Arī Latvijai ir visas iespējas ražot “zaļo ūdeņradi” no atjaunojamajiem resursiem, kā vējš un saule, kas šeit netrūkst. Ieguvumi būtu gan tautsaimniecības dekarbonizācija, īpaši Latvijas transporta un kuģniecības jomā, gan kopējā ekonomikas attīstība. Skatoties arī Eiropas kontekstā, nav šaubu, ka starpnozaru sadarbības nozīme būtiski palielināsies, īpaši enerģētikā aprites un bezemisiju principi noteiks to, vai un cik ātri dalībvalsts spēs kļūt klimatneitrāla,” saka Latvijas Ūdeņraža asociācijas vadītājs Aivars Starikovs.

A.Starikovs uzsver: “Sadarbība starp Latvijas Vēja enerģijas un Latvijas Ūdeņraža asociācijām ir pirmais solis, kas ļaus padziļināti pētīt, attīstīt un veicināt inovatīvus risinājumus neefektīvām un novecojušām enerģētikas, apkures, transporta un ražošanas sistēmām.”

Sadarbības memorands paredz stiprināt regulāru informācijas apmaiņu par nozaru aktualitātēm un inovācijām, veicināt vēja enerģijas un zaļā ūdeņraža ražošanas tehnoloģiju attīstību, sadarbojoties kopīgos projektos, darba grupās un iesaistoties citās tehnoloģiju attīstību veicinošās un investīciju piesaistošās aktivitātēs, piedalīties nozaru regulējošo likumu un normatīvo aktu izstrādāšanā un pilnveidošanā, kā arī veicināt sabiedrības informētību un izpratni par vēja enerģijas un zaļā ūdeņraža mijiedarbības iespējām un ieguvumiem elektroenerģijas ražošanā un uzkrāšanā, zaļā ūdeņraža izmantošanu transporta sektorā un gāzes apgādē.