Seko mums
Facebook Twitter Youtube LinkedIn

Nozare apvieno spēkus vēja enerģijas attīstīšanai

November 2, 2021
Vēja enerģijas asociācija

Latvenergo pievienojas Latvijas Vēja enerģijas asociācijai

Arvien vairāk uzņēmumu pievienojas Latvijas Vēja enerģijas asociācijai, lai kopīgiem spēkiem veicinātu nozares attīstību. Arī Latvijas vadošais elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotājs AS Latvenergo kļuvis par Latvijas Vēja enerģijas asociācijas biedru. Koncerns vēja enerģētikas ražošanu ir izvirzījis kā prioritāru, lai sasniegtu mērķi – 2030. gadā 75% enerģijas ražot no atjaunīgajiem resursiem.

“Patlaban ārējos tirgos notiekošais sašūpojis elektroenerģijas cenas arī Latvijā, nostādot neapskaužamā situācijā gan mājsaimniecības, gan uzņēmējus. Tas ir skaidrs signāls, ka daudz straujāk jāattīsta vietējos resursos balstīta enerģijas ražošana, liekot uzsvaru uz lētām, bez izmešu tehnoloģijām,” saka Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs. “Valsts vadošā enerģētikas uzņēmuma pievienošanās Latvijas Vēja enerģijas asociācijai tikai vēlreiz pasvītro vēja enerģijas būtisko lomu nākotnes enerģētikā, kur vēlamies arvien vairāk izmantot elektrifikācijas sniegtās iespējas, tajā pašā laikā līdz minimumam samazinot ietekmi uz vidi.”

Kaspars Cikmačs, AS “Latvenergo” Tehnoloģiju un atbalsta direktors saka: “Latvenergo un citu nacionālu uzņēmumu atbildība ir nodrošināt valsts un iedzīvotāju intereses labākajā veidā – enerģētikā tā ir jaunu jaudu attīstīšana ar ilgtspējīgu un lētāku elektrību katrā mājā. Latvenergo koncerna stratēģijā vēja elektrostaciju attīstībai sinerģijā ar esošās ģenerācijas drošu un efektīvu darbību ir augsta prioritāte. To nosaka nepieciešamība augstu elektrības cenu minimizēšanai, kas reizē arī ir iespēja samazināt ārzemju energoresursu importu. Latvija ir starp vadošajām atjaunīgo energoresursu (AER) enerģētikas īstenotājām Eiropas Savienībā, un jaunu AER izveide ir potenciāls pozīciju nostiprināšanā. Jauni vēja parki palīdzēs stiprināt valsts kapitālsabiedrības konkurētspēju, kā arī nodrošinās elektroenerģijas jaudu deficīta mazināšanu reģionā, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas. Vēja elektrostaciju (VES) tehnoloģiju efektivitātes pieaugums, energoresursu un CO2 kvotu tirgus konjunktūras izmaiņas sniedz VES attīstības iespējas bez papildu valsts finansiāla atbalsta mehānismiem. Mērķis – 2030. gadā 75% enerģijas iegūt no atjaunīgajiem resursiem – sekmēs Latvijas virzību uz klimatneitrālas valsts statusu. Latvenergo kā Eiropas vēja enerģētikas asociācijas Wind Europe biedrs, kopīgi ar ārvalstu partneriem darbojas vēja enerģētikas attīstības labā, un pievienojas arī Vēja enerģijas asociācijai ar mērķi arī turpmāk sekmēt atbildīgu VES parku izveidi Latvijā.”

T.Nāburgs stāsta, ka “Latvijas Vēja enerģijas asociācija nepārtraukti meklē sadarbības iespējas ar valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijām, lai veicinātu plānošanas stadijā esošo vēja parku projektu realizēšanu. Pastāvīgi veicam arī skaidrojošo darbu, lai informētu iedzīvotājus par šī enerģijas veida ieguvumiem un aizstātu mītus par vēja nozari ar faktiem.”

Jāatgādina, ka Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam paredz 800 MW vēja enerģijas jaudas uzstādīšanu Latvijā.